Odbery vykonávame na autorizovanom pracovisku v Synlabe na Kramároch.
Nemocnica na Kramároch (UNB ak. L. Dérera) má dva vchody, jeden z nich je označený nápisom Poliklinika.Hneď oproti vchodu vyjdeme schodami na prvé poschodie.Na prvom poschodí naľavo, hneď vedľa schodov sú dvere odberovej miestnosti. Prosíme, vezmite si so sebou žiadanku, ktorú sme Vám doručili emailom.

Adresa:
UNB ak. L. Dérera Kramáre Bratislava
synlab slovakia s.r.o.
Limbová 5
831 01 Bratislava