4vive kontaktné informácie

4vive s.r.o.
Ďumbierska 2641/3
831 01 Bratislava

doc.Ing. Pavel Blažíček, PhD.
+421903417974
pavel.blazicek@4vive.com

Ing.Dušan Doliak
+421915750720
dusan.doliak@4vive.com

Obr1. – Vjazd na Ďumbiersku 3

Laboratórium sa nachádza napravo na konci ulice

Obr2. – Vchod do laboratória