Diagnostika endokrinnej hypertenzie: dôležitosť analýzy hormónov kôry a drene nadobličiek

doc. Ing. Pavol Blažíček, PhD.1,2 1Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny Lekárskej fakulty SZU Bratislava1 24vive.com2   Dôležité je analyzovať  v krvi aj v moči všetky hormóny aj prekurzory kôry aj drene nadobličiek a môžeme teda potvrdiť, alebo vyvrátiť suspektnú diagnózu. Stanovujeme: pregnenolón, progesterón, 17-OH-progesterón, androstendión, DHES, kortizol, aldosterón, testosterón, dihydrotestosterón, estradiol, adrenalín, noradrenalín, dopamín, […]

Read more

Význam a možnosti biochemickej a genetickej diagnostiky rakoviny prostaty.

Blažíček Pavel1, Fillo Juraj 2, Breza Ján3  1 Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny Lekárskej   fakulty SZU Bratislava1 Prednosta prof.MUDr.RNDr. Gustáv Kováč, CSc, MBA 2  Urologická ambulancia – doc. MUDr. Juraj Fillo , PhD. 3 Urologická klinika LF UK a UN Bratislava Prednosta kliniky Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA   […]

Read more

Zvýšená hladina homocysteínu – rizikový faktor, alebo marker závažného ochorenia?

Blažíček Pavel1,2  1Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny Lekárskej fakulty SZU Bratislava1 24vive.com2 Práca publikovaná vo vydavateľstve Raabe Súhrn: Hyperhomocysteinémia je rizikový faktor viacerých závažných ochorení a zároveň hyperhomocysteinémia je aj marker nedostatku vitamínu B12 (kobalamínu) u novorodencov a starších detí, nedostatku folátu u starších detí a aj markerom tumorózneho procesu. Na vzťah hyperhomocysteinémie […]

Read more