doc.Ing. Pavel Blažíček, PhD.

 • expert s dlhoročnou praxou v tvorbe a raálnej praxi uplatnenia modelov, postupov a schém v klinickej biochémii a v oblasti laboratórnej medicíny. Autor desiatok publikácií a člen viacerých medzinárodných organizácií v oblasti ochrany zdravia a biomedicínskeho výskumu a praxe. Odborný garant a riešiteľ desiatok domácich a medzinárodných vedecko výskumných projektov.
 • sa viac,ako 15 rokov spolupodieľa na príprave odborníkov na tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a ďalšieho vzdelávania na najmä pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Domáce alebo zahraničné ocenenie za realizované výsledky výskumu alebo vývoja:

 • Per Hyltoft Petersen Award 2004 – (za vynikajúcu medzinárodnú spoluprácu slovenskej klinickej chémie v oblasti zlepšenia kvality laboratórnej medicíny)
 • Cena Slovenského spolku lekárov 2010
 • Cena SLS za najlepšiu publikáciu Slovenskej Reumatologickej Spoločnosti v r.2008
 • Cena SAV (člen kolektívu J. Kolena a spol. 1997)

Členstvo v profesionálnych organizáciách, sieťach, asociáciách:

 • Vedecký sekretár SSKB (1992 -2000)
 • Viceprezident Spoločnosti klinickej biochémie SSKB
 •  Prezident Spoločnosti pre Laboratórnu medicínu
 • Člen Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
 • Dlhoročný vedúci redaktor časopisu Laboratórna diagnostika, teraz člen redakčnej rady
 • Člen AACC (americká spoločnosť pre klinickú chémiu) od r. 1997, člen ČSKB od r. 1993
  Komisia pre výskum a mierové využitie kozmu,
 • Člen Odbornej rady pre kozmickú biológiu a medicínu.

foto

 

Uverejnené práce: