AKTUÁLNE AKCIE


Široká škála biochemických vyšetrení

Poskytujeme krvné testy, ktoré predovšetkým presahujú možnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci verejného poistného systému. Orientujeme sa na analýzy, ktoré vykonávajú v renomovaných špičkových laboratóriách Mayo Clinic, NIH Bethesda s ktorými spolupracujeme. Dôvodom je získať informácie s najvyššou výpovednou hodnotou, ktoré možno efektívne použiť v prospech zdravia.
viac …

Interpretácia výsledkov a softvérová podpora

Skúmame vysoko hodnotné informácie, ktoré vysiela váš metabolizmus v súvislostiach! Predpokladom sú odpovede v dotazníku a vykonanie špecifických krvný testov. Výstupom je na mieru pripravený návod, ako zistené metabolické podmienky zmeniť spolu s nástrojmi (telu-vlastné látky a aktívne látky prírodného pôvodu), ktoré za zistených podmienok majú preukázateľné účinky pre udržanie/ zlepšenie zdravia.
viac …

Kontinuálne zavádzanie najnovších postupov

Zamyslime sa – ľudia navštevujú lekárov a spotreba liekov nepretržite stúpa avšak dopady civilizačných degeneratívnych ochorení (úmrtnosť/ znížená kvalita života) sa nezmierňujú. Neuniká nám niečo?
viac …

Výsledky validované odborným garantom

Uvedená kvalita zodpovedá štandardom správnej laboratórnej praxe. Pracovník atestovaný z klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, ktorý spolupracuje s Mayo Clinic ( Rochester) a s National Institute of Health (Bethesda) súčasne preveruje správnosť výkonu metodiky stanovenia a následne validuje jej výsledky. Takto je zabezpečené, že namerané hodnoty zodpovedne popisujú skutočný metabolický status.
viac …