Znížená imunita (u detí)


Gény riadia dennodenný tok inštrukcíí, ktoré regulujú každý kút našej biochémie a fyziológie, vrátane (auto)imunitného systému. Vitamíny a stopové prvky rozhodujú o aktivite génov (intenzite zápalu), nevieme bez nich tvoriť energiu ani udržať zdravú DNA, bez nich sa telo nevie účinne zbaviť zmenených alebo nefunkčných buniek.
Nároky na dostupnosť vitamínov a stopových prvkov v čase ochorenia sú vyššie, ako ich potrebujeme normálne. Ich nedostatok môže vytvárať genetické defekty, ktoré spätne vytvárajú zvýšené nároky na jeden alebo viac vitamínov a stopových prvkov. Tento efekt “snehovej gule” je pre (auto)imunitu toxický a spôsobuje široké spektrum zdravotných problémov a zrýchluje stárnutie.

Najmä nedostatok selénu, zinku, vitamínov A, B1, B2, C a D3, nedostatočné nasýtenie biologických membrán polynenasýtenými omega-3 mastnými kyselinami a tiež zvýšený obsah ťažkých kovov zakladajú poruchy funkcie mitochondrií/ produkcie energie, poruchy metabolických enzýmových systémov, zhoršuje signálnu funkciu hormónov a signálnych zápalových molekúl (najmä lipoxíny vs. leukotriény), čo bráni normálnemu fungovaniu (auto)imunity.

Zdravotný stav matky je veľmi úzko spojený so zdravím ešte nenarodeného dieťaťa. Na záver tehotenstva dochádza k “jemnému ladeniu” imunitného systému plodu a vyššie uvedená disharmónia u matky zhoršuje prospievanie dieťaťa po narodení – znížená odolnosť voči infekciám, alergické prejavy, resp. može byť spojená so zvýšeným rizikom autizmu a tiež rizikom rozvoja cukrovky, srdcovocievnych, autoimunitných, neurodegeneratívnych ochorení v neskoršom veku.

Doporučná (základná) skladba stanovení:

Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin C
Vitamin D3
koenzým Q10*
Selén*
Zinok
Železo
Ortuť*
Hliník*
Obsah mastných kyselín (omega3/omega6)
hsCRP
TNF-a*
Redox-provokačná analýza*
Glutamín
HSP60
* UNIKÁTNE