Účinné riešenie

 

Vedecky široko akceptovaný názor je, že ochorenia vznikajú z “nedostakov a porúch”, ktoré zabraňujú tomu, aby metabolizmus fungoval optimálne. Táto kvalita je jedinečná a neopakujúca sa u každého človeka.

Výstupom krvných testov je preto určenie rizík a predovšetkým z nich vyplývajúci vedecky podložený personalizovaný návod, ako tieto jedinečné metabolické podmienky vrátiť do optima alebo zmierniť ich nepriaznivý dopad na zdravie pomocou úpravy životosprávy a s použitím telu-vlastných a biologicky aktívnych látok.

Thomas A. Edison:

“Doktori budúcnosti nebudú dávať lieky, ale budú pacientovi radiť, ako sa starať o svoje telo, ako sa stravovať a v čom sú dôvody a ako predchádzať chorobe.“