doc.Ing.Blažíček, PhD. (4vive) a Pacak MD (NIH)

Uvedená kvalita zodpovedá štandardom správnej laboratórnej praxe. Pracovník atestovaný z klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, ktorý spolupracuje s Mayo Clinic ( Rochester) a s National Institute of Health (Bethesda) súčasne preveruje správnosť výkonu metodiky stanovenia a následne validuje jej výsledky. Takto je zabezpečené, že namerané hodnoty zodpovedne popisujú skutočný metabolický status.