Kontinuálne zavádzanie najnovších postupov

Zamyslime sa – ľudia navštevujú lekárov a spotreba liekov nepretržite stúpa avšak dopady civilizačných degeneratívnych ochorení (úmrtnosť/ znížená kvalita života) sa nezmierňujú. Neuniká nám niečo?

Z uvedených pohnútok sme na základe relevantných vedeckých informácii v roku 2011 zaviedli stanovenie lipoproteín asociovanej fosfolipázy A2 (Lp-PLA2), ktorá vypovedá o fyziologickom stave cievnej výstielky (zápal v aterosklerotickom plate), pričom tento výstup je nezávislý od toho, aká je hladina cholesterolu, či jedinec má nadváhu, cukrovku, fajčí alebo má sedavý spôsob života…od začiatku roku 2015 doporučuje tento nový marker kardiovaskulárneho rizika aj Federal Drug Administration (FDA) aj pre jedincov, ktorí nemajú prejavy kardiovaskulárneho ochorenia. Popis metabolických podmienok, ktoré zakladajú a podporujú ochorenia ciev a srdca ďalej spresnuje napr. oxLDL, ADMA, HSP60, sdLDL.
Synergickým prejavom zavádzania najnovších postupov je aj snaha zlepšiť povedomie o rakovine prostaty, ako najčastejšie diagnostikovanej forme rakoviny u muža. Stanovenie p2PSA/ PHI indexu je v sučasnosti najcitlivejší ukazovateľ rizika rozvoja rakoviny prostaty a súčasne významne znižuje potrebu vykonať zaťažujúcu biopsiu prostaty. Hladina dihydrotestosterónu a voľného testosterónu sú ďaľšie markery, ktoré sú rozhodujúce pre (sexuálne) zdravie muža.

Od januára 2018 vykonávame stanovenie HDL3 častíc (kardiovaskulárne riziko) a výhľadovo stanovenie beta-amyloidu v slinách (prevencia Alzheimerovej choroby).