Interpretácia výsledkov a softvérová podpora

 

Skúmame vysoko hodnotné informácie, ktoré vysiela váš metabolizmus v súvislostiach! Predpokladom sú odpovede v dotazníku a vykonanie špecifických krvný testov. Výstupom je na mieru pripravený návod, ako zistené metabolické podmienky zmeniť spolu s nástrojmi (telu-vlastné látky a aktívne látky prírodného pôvodu), ktoré za zistených podmienok majú preukázateľné účinky pre udržanie/ zlepšenie zdravia.
Podľa L. Paulinga, samostatného nositeľa dvoch Nobelových cien „je potrebné na udržanie dobrého zdravia dodať telu správne molekuly v správnom množstve“. Nízke hladiny vitamínov a stopových prvkov na bunkovej úrovni podľa rešpektovaného profesora biochémie B. Amesa (University of California, Berkeley a Children’s Hospital Oakland Research Institute) spôsobujú ochorenia v oveľa väčšom rozsahu než si všeobecne uvedomujeme.
“V čase, keď laboratórne testy vedú k viac ako 70 percentám lekárskych rozhodnutí a personalizovaná medicína otvára nové okná k zdraviu, profesionáli z klinických laboratórií hrajú neustále sa zväčšujúcu úlohu v dnešnom zdravotníctve” (Alan Mertz, prezident Americkej asociácie klinických laboratórií (ACLA)).
Podľa WHO  68% populácie zomiera v dôsledku degeneratívnych podmienok, ktoré sú viazané na to, čo zjeme. Pred 100 rokmi to bolo 15%.
Interakcia medzi našimi génmi, jedlom a prostredím je podstatou toho, prečo telo (ne)funguje dobre. Gény nepretržite ovládajú fungovanie tela. To, čo zjeme priamo určuje genetické správy, ktoré telo dostáva. Tieto správy
riadia všetky molekuly, ktoré vytvárajú metabolizmus. Môžeme sa naučiť „hovoriť touto rečou“ alebo znášať dôsledky nesprávnej komunikácie – nadváha, únava, mentálna nepohoda a choroby.

Vaše metabolické podmienky sú len vaše, sú jedinečné a nezhodujú sa so žiadnym iným jedincom. Možno povedať aj to, že metabolické podmienky, ktoré zakladajú a podporujú rozvoj zápalových degeneratívnych ochorení majú špecifický zjednocujúci mechanizmus, ktorý možno “stopovať”. Toto poznanie umožňuje plánovite riadiť zmeny (učinnejšie než len na zmeny reagovať) – odstrániť nežiadúce poruchy metabolizmu skôr, než príde skutočná bolesť v duchu “nemáte čas strácať čas?!”
Pri zohľadnení týchto východísk sa javí personalizovaná (na mieru ušitá) úprava metabolizmu, ako nástroj na efektívnu prevenciu a zmiernenie dopadov už prebiehajúceho ochorenia.

Poznatky o metabolizme sa rozširujú enormnou rychlosťou a ich efektívne využitie si vyžaduje súčasnú účasť rôznych špecialistov z oblastí biomedicíny. Veríme, že automatizované hodnotenie metabolizmu poskytne personalizované riešenie na podporu zdravia, ktoré je postavené na vždy aktuálnych vedeckých poznatkoch, vyvolá efetkívny účinok na zdravie a je dostupné rádovo v dňoch!

Na uvedených východiskách vyvíjame aplikaciu na domáce použitie, ktorá na základe odpovedí dotazníka a vložených výsledkov testov vytvorí návod na úpravu metabolizmu – zmenu životosprávy vrátane doplnenia nedostatkových telu-vlastných látok, kombinácie biologicky aktívnych látok (prevažne rastlinného pôvodu) a ich dávky vzhľadom na individuálne metabolické podmienky, zabepečuje sledovanie spotreby a ich dopĺňanie, ako aj monitorovanie priebehu celej aktivity.

Hodnotiaci algoritmus obsahuje v súčasnom nastavení 5 domén – oxidačný stres, poruchy tvorby energie, systémový zápal, celková odolnosť bunky a metabolický syndróm, všetko podstané okolnosti rozhodujúce o udržaní zdravia. Nastavenie ich vnútorných parametrov je odvodené z výsledkov štúdií, ktoré majú štandardizovanú vedecku hodnotu a ich pôsobenie je vzájomne previazané v priebehu všetkých 5 domén. V kombinácii s ďaľšou sadou vedeckých informácii o účinku špecifických biologicky aktívnych látok na vybranú metabolickú poruchu vzniká konečný protokol – návod na metabolické vyladenie.